บริการตรวจปั้นจั่น ทดสอบปั้นจั่น เลือกผู้ให้บริการแบบไหนดี

Jump Start Network  > Business >  บริการตรวจปั้นจั่น ทดสอบปั้นจั่น เลือกผู้ให้บริการแบบไหนดี
0 Comments
ตรวจปั้นจั่น

การตรวจปั้นจั่นหรือทดสอบปั้นจั่น ต้องตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพสูง ทำไมถึงต้องมีการตรวจปั้นจั่น อ้างอิงตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการตรวจปั้นจั่น ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการตรวจเครื่องจักร ตรวจปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ปัจจุบันมีหน่วยงานหรือผู้ให้บริการตรวจปั้นจั่นมากมาย ส่วนจะต้องเลือกผู้ให้บริการแบบไหน เลือกยังไงให้ดีที่สุด มาดูกัน

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ผู้ให้บริการตรวจปั้นจั่นหรือทดสอบปั้นจั่นต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล และได้รับมาตรฐานคุณภาพจาก ISO 9001 เพื่อการันตีถึงความน่าเชื่อถือหรือได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ

บริการที่ครอบคลุม

เลือกผู้ให้บริการตรวจปั้นจั่น ทดสอบปั้นจั่นที่ให้บริการครอบคลุม รับตรวจ ปจ.1 ปจ.2 ตรวจเครื่องจักร ตรวจปั้นจั่นทุกชนิด บริการเข้าไปตรวจสอบถึงที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้า นอกจากนั้นยังครอบคลุมไปถึงบริการบำรุงรักษาและทำ PM ด้วย

ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

บริการตรวจสอบโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์สูง อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบต้องทันสมัย มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักสากล หรือมีการรับรองมาตรฐาน การสอบเทียบจาก มอก.

ให้บริการในราคาไม่แพง

เลือกหน่วยงานหรือผู้ให้บริการตรวจปั้นจั่น ทดสอบปั้นจั่น ที่ให้บริการในราคาเป็นมิตร ราคาไม่สูงเกินจริง หรือมีโปรโมชั่นส่วนลดที่น่าสนใจ ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุน

ถ้าจะเลือกหน่วยงานหรือผู้ให้บริการตรวจปั้นจั่น ทดสอบปั้นจั่น อย่าลืมเอาข้อแนะนำเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจ ก่อนใช้บริการ เพื่อความคุ้มค่ามากที่สุด แต่หลายๆ คนที่ยังไม่เข้าใจว่า ปจ.1 ปจ.2 คืออะไร เราจะเล่าให้ฟัง

ปจ. ย่อมาจาก ปั้นจั่น หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้สำหรับยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านี้ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ปจ.1 ใช้เรียกปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ คือปั้นจั่นที่มีต้นเครื่องกำลังในตัว อาจติดอยู่บนหอสูง ขาตั้งหรือบนล้อเลื่อน เช่น ลิฟต์ส่งของ รอกยกของ ทาวเวอร์เครน เป็นต้น

สำหรับ ปจ.2 คือ ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ หมายความว่าปั้นจั่นที่มีต้นเครื่องกำลังในตัว แต่ติดอยู่บนยานพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนได้ เช่น โมบายเครน รถเฮี๊ยบ เรือเครน ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ ก็คือ การเลือกหน่วยงานหรือผู้ให้บริการตรวจปั้นจั่น ทดสอบปั้นจั่น ที่เราเอามาแนะนำ และข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของปั้นจั่นทั้ง ปจ.1 และ ปจ.2 เชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคุณมาก การตรวจปั้นจั่น ไม่ใช่แค่การทำเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ควรทำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการตรวจปั้นจั่น ทดสอบปั้นจั่นให้ถูกต้องตามกระบวนการ นอกจากจะผิดต่อข้อกฎหมายแล้วยังอาจมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published.